header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
R Wirya
06 Mar 2017 12:17 PM Isi Pesan # 467
Lokasi : Wonogiri Indonesia

Terima kasih Ki Dalang,,
Jadi tambah pengetahuan dan semakin cinta budaya jawa khususnya dan nusantara.
Deni Kristiawan
24 Feb 2017 13:42 PM Isi Pesan # 466
Lokasi : Semarang

Matur nuwun Ki demang. Jadi lebih banyak tahu tentang budaya jawa. Tahu tentang langgam jawa. maskan jawa.. wayang .. dll
Hanyokrowati Sistojo Tjokrodirdjo
24 Feb 2017 9:00 AM Isi Pesan # 465
Lokasi : Malang

Hebat sekali ki-demang.com. Makin lama makin komplit. Paling tidak, kebudayaan kita sudah dapat didokumentasikan sehingga para peminat dapat langsung kontak ke sini. Semoga langgeng.
Ki Ageng Bedhes Santoso
21 Feb 2017 8:36 AM Isi Pesan # 464
Lokasi : semarang

matur suwun ki demang menggah ilmunipun, menawi kepareng kawulo nyuwun cakcakanipun ngunduh mantu lengkap , adicoro soho panyondronipun
indradi
19 Feb 2017 21:07 PM Isi Pesan # 461
Lokasi : bekasi

Mantap dan Sempurna !!!


Saran: Font agar disebarluaskan.
Ricky Santosa
18 Feb 2017 7:45 AM Isi Pesan # 460
Lokasi : Cikarang - Bekasi

maturnuwun kangge sedoyonipun saget damel pelajaran sarto nderek nguri uri budaya jawa
Noel Darmasto
16 Feb 2017 10:19 AM Isi Pesan # 459
Lokasi : Surakarta

Kedah kadospundi kula ngaturaken panuwun kejawi namung lumantar tulisan menika, mugi anggenipun Panjenengan(Ki Demang) nguri-uri miwah nglestantunaken Jagad Jawi menika tansah linuberan berkah saking Pangeran.
Timotius
10 Feb 2017 10:31 AM Isi Pesan # 458
Lokasi : Jakarta

Dimana mantle seketariat ki demand Dan di no telp berapa yang bisa di hubungi

Terms kasih
Hardyanto
30 Jan 2017 7:05 AM Isi Pesan # 457
Lokasi : Semarang-Indonesia

Matur nuwun sanget, kula saged ndherek maos menapa dene ngundhuh.
Mugi-mugi budaya Jawi saged saya ngrembaka.
ferry
29 Jan 2017 18:46 PM Isi Pesan # 456

Alhamdulillah masih ada yang peduli dangan budaya jawa. kalau bisa ditambahkan cerita wayang juga..maturnuwun.
mochamad cholik
24 Jan 2017 23:50 PM Isi Pesan # 454
Lokasi : jakarta,indonesia

Smile Smile
Menurut saya,ini Sangat membantu untuk mengenal budaya asli indonesia khususnya kebudayaan jawa.
Harapan saya,pertahankan dan pelajari terus kebudayaanČ asli indonesia.
Nanni Kasanpawiro
24 Jan 2017 20:58 PM Isi Pesan # 453
Lokasi : Welandi

Ngaturaken sembah nuwun.
Saking wiwitan ing warsa 2006 menawi langkung dangu benten kaca, kula panjenengan biantu, Ki.
Salam rahajeng saking kawula,
Nanni Kasanpawiro
24 Jan 2017 20:57 PM Isi Pesan # 452
Lokasi : Welandi

Ngaturaken sembah nuwun.
Saking wiwitan kula panjenengan biantu.
Salam rahajeng,
Deny
16 Jan 2017 14:08 PM Isi Pesan # 451
Lokasi : Indonesia

Terimakasih. sangat terbantu oleh website ini.
sukses selalu. Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
Prijo Nugroho
15 Jan 2017 16:48 PM Isi Pesan # 450
Lokasi : Lumajang - Indonesia

Matur nuwun sanget dhumateng Ki Demang ingkang sampun maringi piwulang perkawis nyerat aksara Jawi wonten wbsite menika. Matur nuwun.
Yudi Prasetio
14 Jan 2017 9:24 AM Isi Pesan # 449
Lokasi : Surabaya Jawa Timur

Kawula ngaturaken suka sukur dene taksih wonten pasinaon/pengetahuan jawi ingkang saged dipun tampi, mugi-mugi sageto langgeng, Amin. matur nuwun sanget Ki Demang
Vega Indrakusuma
13 Jan 2017 15:05 PM Isi Pesan # 447
Lokasi : Semarang, Jawa Tengah

Terima kasih atas pengetahuan yang diberikan. Website yang lengkap dengan pengenalan ilmu jawa yang ringan. Apakah bisa bertanya lebih mendalam via email Ki Demang ?? semoga bisa. Maturnuwun
Mubasir
13 Jan 2017 9:27 AM Isi Pesan # 446
Lokasi : Yogyakarta

Matur sembah nuwun Ki Demang, sampun paring palipur lan nguri2 kabudayan jawi soho seni musik lan klasik ipun , namung mbok bilih tasih saged njangkep i babagan Bawa Swara Sekar Ageng lan sanes2 ipun, Matur nuwun.
sajak
13 Jan 2017 7:31 AM Isi Pesan # 445
Lokasi : Yogyakarta

Matur nuwun awit paringipun tulodo tanggap wacono. Saestu ageng sanget manfaatipun kangge kulo khususipun, lang ugi dumateng sedherek sanes.
Kanthi sharing mekaten, mugi ndadosaken amal shaleh kagem pemosting.
Rahmat Rosadi
10 Jan 2017 15:39 PM Isi Pesan # 444
Lokasi : bojong gede-bogor -jawa barat

Terima kasih ki-demang atas web sitenya dan makalah yg bagus,mohon dikembangkan lagi sampai jawa timur &jawa barat

Salam
Rahmat
[0] [1] [2] [3] ... [Halaman Terakhir]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 340 pesan
Pengunjung Online : 1 user online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang