header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
B Sugeng Surasa
24 May 2015 10:09 AM Isi Pesan # 134
Lokasi : Muntilan Kab.Magelang

Banayak manfaat dari situs ini, medai yang sangat bermanfaat untuk :nguri uri kabudayan jawi" media yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran anak anak saya
muhammad jundi robbani
23 May 2015 2:16 AM Isi Pesan # 133
Lokasi : yogyakarta

Alhamdulillah,,
kulo ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpo upami dumateng ki demang, amergi lantaran situs meniko kulo saget sinau kabudayan jawi,
Rahmadi
22 May 2015 19:22 PM Isi Pesan # 132
Lokasi : Kotagede Yogyakarta

Alhamdulillah taksih saged nyinau tuwin nguri-uri kabudayan Jawi lumantar media puniko.
GKRmPA Ki Kresna Soesamto Setrowidjaya
22 May 2015 18:04 PM Isi Pesan # 130
Lokasi : Malang Kota

Konteks yg sangat lengkap, dan penting sekali bagi edukasi masyarakat luas terutama yg ingin mengenal budayanya,
Tansaho rinengo pujo pamujining karahayon
Rahayu
panji sekar jagad
22 May 2015 15:34 PM Isi Pesan # 129
Lokasi : Sumedang Larang

artikel nya sangat membantu, memahami sejarah kerajaan mataram hindu hingga mataram islam......
Lisna Irwanto, S.Pd., M.Hum.
21 May 2015 19:22 PM Isi Pesan # 128
Lokasi : Tulang Bawang, Lampung

Terima kasih dengan adanya situs ini Saya bisa lebih tahu tentang budaya Jawa. Sebagai keturunan Jawa yang lahir, besar dan hidup di Sumatera situs ini sangat membantu kami dalam mempelajari budaya kami. Trims
Ki Rikma Pethak
21 May 2015 11:12 AM Isi Pesan # 127
Lokasi : Yogyakarta

Lumayan sanget isi blog menika, saged nglestareaken budaya jawi....
ari bogank
20 May 2015 12:18 PM Isi Pesan # 126
Lokasi : lampung selatan

mugi tansah kalajengaken...anggenipun nguri-nguri budoyo luhur...
Ien Warastuti
20 May 2015 9:35 AM Isi Pesan # 125
Lokasi : Temanggung

matur nuwun sanget, blog punika migunani sanget dhumateng kula.
Ammy Cleopatrazhye
19 May 2015 15:33 PM Isi Pesan # 122
Lokasi : kediri - Indonesia

Bermafaat banget apalagi buat ak yg bukan org asli jawa tp hidup ditengah2 kebudayaan jawa...
trimakasih ki demang....
budi waluyo
19 May 2015 12:58 PM Isi Pesan # 120
Lokasi : bandung

Smile yen tan ana ananIra mesti tan ana ing dumadi
Ki Ronggo
19 May 2015 0:37 AM Isi Pesan # 119
Lokasi : Semarang

Matur nuwun, sae sanget lan lengkap
Ki Suro
18 May 2015 11:05 AM Isi Pesan # 118
Lokasi : Semarang

Sugeng pepanggihanKi Demang, kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sampun paring seserepan dumateng kula babagan kabudayan jawi ingkang kalangkung agung punika
Sita Hariesta
17 May 2015 8:59 AM Isi Pesan # 116
Lokasi : Weleri-Kendal

Maturnuwun Bapa, seratan punika saged dados referensi kula anggenipun sinau basa Jawi.. Mugi-mugi saged migunani tumrap kula twin kita sedaya. Basa Jawa KUNCARA ! Smile
KUWAT
16 May 2015 15:10 PM Isi Pesan # 115
Lokasi : TAMBUN , BEKASI

MUGI-MUGI DADOS NGURI-URI KABUDAYAN JAWI INGKANG LUHUR
Edi Paminto
14 May 2015 22:10 PM Isi Pesan # 114
Lokasi : Bekasi

Situs menika sanget mumpangati.
Sukirman
13 May 2015 21:54 PM Isi Pesan # 113
Lokasi : Kulonprogo

Mugi-mugi situs menika tansah lestari mumpangati kagem sesami.
Sri Nugroho Barnito
12 May 2015 18:45 PM Isi Pesan # 112
Lokasi : Tulungagung, Jatim

Very Happy matur sembahnuwun atas ilmu Jawi nipun ingkang adhi luhung sanget, mugi mugi para generasi penerus tansah semangat sinau wonten sites meniko, amin.
Muhammad Anas
11 May 2015 8:44 AM Isi Pesan # 109
Lokasi : Pasuruan Jatim

matur nuwun piwulangipun
satriyo
08 May 2015 23:32 PM Isi Pesan # 108
Lokasi : tulungagung

urun rembag menawi woten kawruh padhuwungan ki demang.nuwun saestu situs meniko sae sanget mugi2 lestari kawruh jawi meniko
[Halaman Pertama] ... [12] [13] [14] [15] [16]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 331 pesan
Pengunjung Online : 1 user online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang