header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
Endaryanto
29 Apr 2015 9:52 AM Isi Pesan # 86
Lokasi : Purworejo

Ndherek ningali lan maos Ki Demang
Bashiroen
29 Apr 2015 9:09 AM Isi Pesan # 85
Lokasi : Ngayogyakarta

ndherek tetepangan
joko
28 Apr 2015 7:02 AM Isi Pesan # 84
Lokasi : semarang

matur suwun ki demang menggah ilmunipun
kuncahyo
27 Apr 2015 20:32 PM Isi Pesan # 83
Lokasi : magetan

Smile
nderek nyimak
REKSO SAMODRO
27 Apr 2015 20:23 PM Isi Pesan # 82
Lokasi : Kota Batu

berkenan untuk mencari kawruh,terima kasis
Harjuno wijoyo
26 Apr 2015 22:39 PM Isi Pesan # 78
Lokasi : Tulungagung jatim indonesia

Bbm. 74A7131B
Telp. 0856 4970 5877
Ingin menetes trs air mata ini,..
Semoga aki sudi membalas surat ini, saya ingin bertemu aki andai ayahanda ku masih,.
Semoga ajaran jawa ini trs berlanjut sampe anak cucu kita geh.. Ki.. Salam _/\_ Sad Very Happy Smile
Dwijo
26 Apr 2015 15:57 PM Isi Pesan # 75
Lokasi : Lombok Utara NTB

Very Happy nderek tetepangan
Daruno Agustian
26 Apr 2015 11:59 AM Isi Pesan # 73
Lokasi : Yogyakarta

Kula nuwun Ki Demang, maturnuwun bilih dipun keparengaken pitepangan.
susanto adi purnomo
26 Apr 2015 5:41 AM Isi Pesan # 72
Lokasi : Jember,Jawa Timur,Indonesia

Very Happy .....matur nuwun ki demang.....kulo saged madosi tgl selametan....sederek kulo ngantos nyewunipun.....sugeng Rahayu...
ramelan
25 Apr 2015 22:02 PM Isi Pesan # 71
Lokasi : yogyakarta

Sugeng ndalu ki Demang. Kula nembe kemawon mbikak situs Ki-Demang.com, saengga dereng saged maos sedaya isinipun situs punika. Ananging nembe wiwitan mbikak situs punika kemawon, kula sampun rumaos remen. Mugi2 ing dinten saklajengipun kula gadah wekdal ingkang langkung katah kangge maos isinipun situs punika. Menawi kepareng, kula bade nyuwun pirsa, punapa wonten software ingkang saged kangge nyerat aksara jawi kados wonten pambuka situs punika. Nuwun
Mohammad Sahlan
25 Apr 2015 11:29 AM Isi Pesan # 70
Lokasi : Yogyakarta, Indonesia

Saya mengucapkan sangat terimakasih untuk admin websit ki Demang. Saya dapat memperoleh banyak materi tentang kebudayaan Jawa--dalam hal ini serat--yang akan saya gunakan sebagai bahan kuliah. Terimakasih banyak, kula aturaken matur nuwun sanget. Terus Berkarya, Budaya Jawa jangan sampai Mati ditelan globalisasi.
slamet basuki
25 Apr 2015 6:43 AM Isi Pesan # 69
Lokasi : indonesia

nuwun sewu bade nderek unduh lagu
Rudi Indarto
23 Apr 2015 17:56 PM Isi Pesan # 67
Lokasi : Depok, Jawa Barat

Nderek maos ki-demang.com, matur nuwun sakderengipun.
muh agus mursito
23 Apr 2015 9:41 AM Isi Pesan # 66
Lokasi : candi - sidoarjo

Mugio ki demang tambah sukses anggenipun ngemong blog puniko, amargi blog puniko estunipun wigati kagem tiang jawi sak dawanipun mongsa
Pudjo Sarwono
22 Apr 2015 20:49 PM Isi Pesan # 63
Lokasi : Kendal- Jateng

Neutral Kados anggenipun nyerat aksara Jawi : Klenengan nyamleng, klentu, Mas? Sangertos kula 'le' menika 'nga lelet'
Kushartono HADIWINOTO
22 Apr 2015 14:22 PM Isi Pesan # 62
Lokasi : Indonesia

Sak meniko sampun dados sae babagan website ipun. matur nuwun tambah maju terus...
garuda
22 Apr 2015 10:07 AM Isi Pesan # 61
Lokasi : yogyakarta

maturnuwun sanget awit paringipun seserepan.
[Halaman Pertama] ... [13] [14] [15]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 317 pesan
Pengunjung Online : 2 users online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang