header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
Robert
28 Nov 2016 7:17 AM Isi Pesan # 433
Lokasi : Zimbabwe

Hari menurut kalender Jawa dimulai dari maghrib, jadi ada konversi hari jika lahirnya misalnya jam 19.00 malam
agustinus bs
21 Nov 2016 1:28 AM Isi Pesan # 432
Lokasi : madiun, jawa timur

matur nuwun sanget , web ipun sane sanget, request lagu campursari anyar , suket teki ,
Hj. WIWIK PERTIWI
20 Nov 2016 13:01 PM Isi Pesan # 431
Lokasi : DKI Jakarta

Situs ini sangat berguna terutama saya yang besar di Jakarta, (hanya Lahir saja di Solo) terutama untuk mencari weton kelahiran.
dan menghitung hari-hari selamatan kelahiran maupun kematian.
matur nuwun sanget ki Demang
Warijo
16 Nov 2016 12:44 PM Isi Pesan # 430
Lokasi : Wates Yogyakarta

nyuwun sewu dagelan Basiyo ingkang Sampek Engtay dereng pun upload gih, kula pengin ngrungoken e, nuwun, salam
Rendika Aris Yudhanto
14 Nov 2016 23:21 PM Isi Pesan # 429
Lokasi : Yogyakarta

Situs ini bagus sekali, mohon ditingkatkan isi kajiannya, khususnya dalam serat2 kina. Karna banyak hikmat kebijaksanaan yg dapat kita ambil dr sana. Terima kasih
Taryoto
09 Nov 2016 15:08 PM Isi Pesan # 427
Lokasi : Kab. Tegal - Jawa Tengah

Kebanyakan anak muda kurang mengetahui tatakrama di dalam kehidupan jawa, dengan melihat web ini kita bisa belajar.
Pudi Utomo
03 Nov 2016 18:04 PM Isi Pesan # 425
Lokasi : madiun

kulo ngaturaken gungin panuwun kagem ki demang. awit sampun nguli uri kabudayan jawi. mugi web ki-demang saget ngremboko lan saget dados pawulang kagem anak putu kito sak meneiko ngantos mbenjang akhir.
Darmadi Prasojo
31 Oct 2016 22:26 PM Isi Pesan # 424
Lokasi : Wonosobo

Matur nuwun Ki Demang.
Mugi kanthi wontenipun web ki-demang.com saged dados pandom tumrapipun sutresna budaya jawi, satemah budaya lan basa jawi tansah mgrembaka dumugi jaman mbenjang.
Very Happy Very Happy Very Happy
Darmadi Prasojo
31 Oct 2016 22:22 PM Isi Pesan # 423
Lokasi : wonosobo

Web ki-demang.com saged dados pandom sedaya sutresna kabudayan jawi. Isinipun pepak lan jangkep, mugi budaya jawi saged lestantun lan ngrembaka dumugi jaman mbenjang.
Very Happy Very Happy
Yayan Sudaryana
29 Oct 2016 8:02 AM Isi Pesan # 421
Lokasi : Garut

Very Happy sangat bermanfaat, terima kasih ki demang. salam kenal dan sukses dgn web nya
SUPRIYO
26 Oct 2016 20:44 PM Isi Pesan # 420
Lokasi : Jombang Jawa Timur

Matur nuwun sanget dhumateng Ki Demang ingkang sampun paring ngilmu lan panglipur dhumateng kul
o,mugi-mugi Ki Demang angsal karaharjan ingkang kathah sanget....
Medi Rahkmi wangi
10 Oct 2016 14:51 PM Isi Pesan # 418
Lokasi : Yogyakarta

matur nuwun, sampun pikantuk seserepan ingkang migunani, hanambahi pepaking kaweruh kulo
Karman
30 Sep 2016 13:50 PM Isi Pesan # 417
Lokasi : Mangkutana,Sulsel

Matur nembah nuwun sanget amargi saget kangge panglipur menggah mari kangen ing Njawi.
vellita nadya
29 Sep 2016 4:12 AM Isi Pesan # 416
Lokasi : cilacap-jawa tengah

puji syukur kulo aturaken bilih kulo angasal tambah ngilmu lan panglipur,matur nuwun kagem ki demang, mugi ki demang kaparingan karaharjan.
Aslar, S.S.
27 Sep 2016 7:49 AM Isi Pesan # 415
Lokasi : Boyolali

Nyuwun pangapunten, kula sampun kathah ngundhuh seratan-seratan saking Ki Demang Sokawaten, namung nembe menika kula matur. Nyuwun duka, niatan kula namung kangge sinau babagan budaya Jawi, mboten wonten tujuan sanes... sepisan malih nyuwun idi palilahipun lan ngaturaken agenging panuwun.

Kula Aslar, S.S. Guru basa Jawi saking MTs Negeri Teras, Kabupaten Boyolali.
Pudwiyanto
26 Sep 2016 12:22 PM Isi Pesan # 414
Lokasi : Ngawi-Jawa Timur

Maturnuwun sanget, kathah ngelmu ingkang saged kula sinau lumantar web menika. Mugi tansah lestantun lan sansaya ngrembaka
Purbodjati, Dr., M. S.
24 Sep 2016 9:43 AM Isi Pesan # 412
Lokasi : Magetan-Jawa Timur-Indonesia

Rahayu, Om Swati Astu, Namo Budhaya, Wilujeng Pepanggihan, Asw., Merdeka!!!
Nyuwun lumebering sih kadarman Ki Demang ndherek nimbo seserapan Gunging Budhoyo Jowo.
Nuwun.
Rahayu!!!
pudi utomo
15 Sep 2016 2:28 AM Isi Pesan # 410
Lokasi : madiun Indonesia

puji syukur kulo aturaken bilih kulo angasal tambah ngilmu lan panglipur,
matur nuwun kagem ki demang, mugi ki demang kaparingan karaharjan,
budi prabowo
14 Sep 2016 7:58 AM Isi Pesan # 409
Lokasi : Solo - Indonesia

Sae sanget, matur nuwun awit saking seratan panjenengan ingkang sanget migunani tumrap kula, mugi Gusti tansah mberkahi panjenengan sakulawangsa, nuwun
feni armiasari
13 Sep 2016 9:50 AM Isi Pesan # 408
Lokasi : tangerang indonesia

Assalamualaikum
Cara ngitung hari baik tanggal pernikahan gmna ya ki
Makasih sebelumnya
[0] [1] [2] [3] [4] ... [Halaman Terakhir]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 331 pesan
Pengunjung Online : 1 user online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang