header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
thewidjaja
13 Sep 2016 9:10 AM Isi Pesan # 407
Lokasi : Banjarmasin-Indonesia

Sugeng tepang Bapak/Ibu Pengasuh redaksi ki demang...

Kulo usul...ing situs ki-demang ko dereng wonten alamat lengkap redaksi...?

Miturut kulo, ing jaman sapuniko... sanget2 penting kangge nepangaken sedoyo "budaya" jawi kang "adiluhung" ing alam "mampir" ngombe puniko... amargi alam donya sapuniko sampun sae kangge ngeleresaken unen2 ingkang mboten samestinipun...

Nah usul kulo puniko, mbandingaken kalihan boso "inggris", laman "search" google ingkang mendunia amargo "mboten" ragu/gamang anggene nepangaken jatining saliro piyambak...

Nikulah wau usul minangka ngajak, moggo sami2 paring margi "gampang" kagem sedoyo tetamu ing tlatah njawi ingkang ayem tentrem puniko...

Nuwun

Salam budoyo
http://kolamzusu.blogspot.com
Bambang PM
06 Sep 2016 20:50 PM Isi Pesan # 405
Lokasi : Tulungagung Jatim Indonesia

Ndherek nyemak....ugi nyuwun palilah nyesep kawruh kanthi nyimpen berkan. Nuwun
Priyo
02 Sep 2016 7:35 AM Isi Pesan # 404
Lokasi : Jakarta

Matur nuwun, kerso paring piwulang kabudayan jawi.
Rahayu.....Rahayu... Rahayu.....
prawiro
25 Aug 2016 16:02 PM Isi Pesan # 402
Lokasi : tangerang

kang Demang,
kok mboten saget donlot macapat, wonten menopo kang.
Nyuwun pitedah ipun amargi kulo remen isi nipun tembang ingkang nyumerepi radosan tiang gesang.
nyuwun sewu menawi klentu panggenanipun nyerat amargi mboten faseh boso jawi.
Emi Sumarno
20 Aug 2016 21:50 PM Isi Pesan # 401
Lokasi : Jakarta

Kula remen sanget maca cerkakipun. Dipuntunggu updateanipun kaliyan fanpageipun. Matur suwun.
Arie Wibowo
15 Aug 2016 13:37 PM Isi Pesan # 400
Lokasi : Bandung - Indonesia

Hatur nuhun ki-demang.com kanggo info weton sangat membantu. Semoga semakin maju dan berkembang ki-demang.com.
Agus Ilhamy
14 Aug 2016 14:22 PM Isi Pesan # 399
Lokasi : MALANG

Maturnuwun...
kami bisa berkunjung di ki-demang.com. semoga menambah wawasan tentang budaya jawa, sebagai warisan dari leluhur.
aamiin.
Hari
06 Aug 2016 9:03 AM Isi Pesan # 397
Lokasi : Karawang

Nuwun sewu Ki..ndherek ngangsu kawruh ing Padepokanipun Ki-Demang.
Saestu mongkog ing manah amenangi taksih kathah para kadang ingkang setya tuhu memetri kabudayan Jawi.
Bambang Joseph
05 Aug 2016 7:59 AM Isi Pesan # 395
Lokasi : Balikpapan Kalimantan Timur

Saya senang sekali dengan web ini, mudah-mudahan bertambah terus koleksinya, Terima Kasih. "Rahayu" Very Happy
Mat Solikin
04 Aug 2016 20:51 PM Isi Pesan # 394
Lokasi : Surabaya - Indonesia

Tepangaken kulo paring asma Mat Solikin ; panggenan kula ing Jl.Manyar Adi I / 53 Surabaya ;pendamelan kulo guru . Kulo nyuwun ijin kepareng ngunduh materi cerkak kagem latihan para siswa.Matur nuwun
Heru Subrata
03 Aug 2016 21:31 PM Isi Pesan # 393
Lokasi : Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Mohon informasi, apakah ada naskah Suluk Saloka Jiwa yang asli? Bolehkah saya mengopynya?
eko subandi
28 Jul 2016 11:17 AM Isi Pesan # 392
Lokasi : cilacap

matur nuwun ing jaman meniko tesih wonten ingkang nguri2 basa jawa lan tulisan jawa.kulo nyuwun contoh tulisan jwa ingkang ngangge pasangan,ugi saged dicopy kangge sinau lare2 kulo.lepat kulo nyuwun agunging pangapunten.
ali
27 Jul 2016 1:28 AM Isi Pesan # 391
Lokasi : sambiroto

nderek maos ,caket lokasi candi nggen umpak sampun katah ewah2an mboten kados nggen foto
ali subkhan
23 Jul 2016 15:09 PM Isi Pesan # 390
Lokasi : semarang-indonesia

nderek sinau wonten ing mriki mugi-mugi saged wonten ginanipun wonten ing bebrayan
Farid
15 Jul 2016 10:00 AM Isi Pesan # 389
Lokasi : Malang - Indonesia

Assalamu'alaikum Ki Demang, maaf mau tanya font aksara jawa yg sampean pakai pada tampilan web itu namanya font apa ya...
kalau boleh saya mau download
makasih
Hartono Andik
12 Jul 2016 18:31 PM Isi Pesan # 388
Lokasi : Jombang Jawa Timur

Assalamu'alakum, Ki-demang saya mencari watak-watak bulan jawa, misal bulan poso wataknya ketibanan arto, terus bulan ba'da mulud wataknya kebagusan, tapi sampai saat ini belum ketemu, mungkin ki-demang bisa membantu. Terima Kasih.
Endo Argo Kuncoro
06 Jul 2016 6:29 AM Isi Pesan # 387
Lokasi : Palembang

Very Happy Ki Demang, saya sudah lama merantau ke luar Jawa (Palembang). Saya ingin belajar/mengerti tetang budaya jawa. Mudah mudahan dengan adanya blog Ki-Demang, keinginan saya tercapai. Maturnuwun sanget
satrio subagyo
29 Jun 2016 4:32 AM Isi Pesan # 386
Lokasi : depok-indonesia

Cool Nderek tepangke kemawon nggih Ki Demang...nderek sinaos kabudayan jawi...nuwun
Bani Arvin
27 Jun 2016 11:09 AM Isi Pesan # 385
Lokasi : Bandung-Indonesia

Matur suwun sanget, Blog meniko migunani sanget kagem kulo ingkang sampun merantau saking wonosobo jateng dateng Bandung.
Mufa
22 Jun 2016 12:36 PM Isi Pesan # 384
Lokasi : Bojonegoro - Indonesia

Alhamdulillah...blog niki termasuk salah setunggaling blog Bahasa Jawi ingkang lengkap. Cocok kagem referensi. Matur suwun sanget.
[Halaman Pertama] ... [1] [2] [3] [4] [5] ... [Halaman Terakhir]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 331 pesan
Pengunjung Online : 1 user online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang