101 Bintang Surem
ONGKOG atine Bintang sawuse diwisuda kanthi kesampiran titel, S1 saka sawenehing universitas. Mengkono uga wong tuwane sakloron sing madhul-madhul
 
Cêrita Cêkak -  

101 Bintang Surem

ONGKOG atine Bintang sawuse diwisuda kanthi kesampiran titel, S1 saka sawenehing universitas. Mengkono uga wong tuwane sakloron sing madhul-madhul enggone ngragadi, lega atine dene enggone ngragadi ora muspra. Saka banget panuwune marang Pangeran dene anake bisa ngrampungak kuliyah, nganakake syukuran panggang buceng dikepung tangga-teparo.
Mung wae, Bintang sing meling-meling ing njero kelas saka kepinterane wiwit SD, bareng wis sarjana, ambyur ing donyaning panguripan, ora katon meling-melinge. Anane mung kluyar-kluyur, dadi penganggur. Malah sok njaluk rokoke Slamet, tukang tambal ban kancane sekolah ing SD biyen sing bodho sekolahe. Biyen, yen nggarap soal, Slamet sok mepet Bintang, nurun garapane sing akeh benere. Saiki kwalik, Bintang sing mepet Slamet, butuh rokoke.
"Ya ngene iki, Bin, sagawe-gawene, wong ming SD wae. SMP ae jare saiki ya wis gak payu dinggo golek gaweyan kantor, senajan mung tukang kebon," tembunge Slamet sing ora mung mligi tambal ban, nanging uga jual-beli sepedha onthel bekas lan dodolan oli ing kiose pinggir dalan aspalan.
"Lha katimbang aku, Met..., sukses kowe nek tak pikir."
"Tambal ban ae kok sukses. Gak enek, Bin, wong muni..., kae lho Slamet, saiki sukses dadi tambal ban."
"Sakora-orane, kowe duwe cekelan sing dadi dalane dhuwit."
"Lha, rak ngono. Aja nganggo tembung sukses. Sing sukses rak ya kowe. Sukses kuliyahmu, Bin."
Saka wis jegeg angel golek pegaweyan alusan, nembung mandhor bangunan melu nukang batu. Nanging mandhore sing mung tamatan SMP emoh nampa kuli duwe titel sarjana. Ora kok wedi yen status mandhore kegeser yen Bintang pinter disenengi Bosse. Ora. Tembunge Mandhor," Kuli batu ngene iki pegaweyan kasar. Abot, bandha otot."
"Kula nggih kuwat."
"Ora kok aku ngarani kowe ra kuwat. Apa maneh karuwan isih enom. Mung wae, pegaweyan kuli batu ngene iki ladhang pegaweyane wong-wong sing endhek sekolahe. Dhuwur-dhuwure SMP, aku gelem. Wong kowe sarjana, ya ra patut nek melok-melok nggarap pegaweyan sing isa ditandangi cah SD. Kudune, ya goleka pegaweyan sing ora isa ditandangi cah SD. Ngono. Aja neng kene. Kabeh kuli-kuliku ngko ya dha ting kresuh, nyalahna aku."
Bintang unjal ambegan.
Apa maneh ana kuli sing nimbrung," Abot tenan ngene iki, ngudheg luloh jebrot kabeh, kathik ya panas. Nganggo penekan barang kaya sing masang bata kae. Sara pokoke. Akua umpama sarjana ya golek sing alusan-alusan, sepaton. Mung nulis-nulis ing njero kantor sing iyup, bayare akeh."
Krungu mengkono Bintang tambah thenger-thenger, kelingan gegayuhane kaya sing diucapake kuli kuwi, kepengin dadi pegawai sarampunge kuliyah. Bola-bali melu test penerimaan pegawai negri, ceblak-ceblok bareng lan tambahe umure. Mangka urip mbutuhake ragad, ya ragad kanggo ngadhepi urip, mangan lan nyandhang. Selagine wong tuwane sing wis rumangsa nyangoni kepinteran, kumecap," Kowe wis tak sekolahake kanggo golek kepinteran. sawuse pinter, ya piye caramu, aja mung klonthang-klanthung..."
Bener anane tembung : Bukan kepandaian untuk menghadapi hidup, tetapi keterampilan.
Slamet kancane sing bodho sekolahe, merga duwe ketrampilan nambal ban, kena kanggo ngadhepi kanyatane urip. Malah bisa mundhak-mundhak ketrampilane sing kena kanggo dalane dhuwit mlebu. Sepedha pancal elek-elek sing dituku, didandani, mundhak regane. Kejaba bisa nyetel peleg sepedha montor, dodolan oli lan bensin, uga dodolan sithik-sithik ondherdhil sepedha pancal. Batine Slamet trima wae senajan pegaweyane sing rena-rena iku mung diarani Tukang Tambal Ban.*


Kapethik saking :
Cerkak Djajus Pete
Sumber : http://djajuspete.blogspot.com/2010/08/bintang-surem.html

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx broker инвестициисковорода гриль биол купитьалександр лобановский супермаркет класс

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7372128
  Hari ini     :  Hari ini :431
  Kemarin     :  Kemarin :881
  Minggu ini   :  Minggu ini :288
  Bulan ini   :  Bulan ini :21070
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 29

Kontak Admin.

email-kidemang