10. Hamedhar Pangandikan Wonten Sangajenging Pemudha Lan Pelajar

edhar pangandikan wonten sangajenging pelajar ugi wonten tata kramanipun utawi sopan santunipun piyambak katandhingaken kaliyan medhar pangandikan wonten sangajengipun umum, kita kedah nglenggana bilih pemudha

 
Pranåtå Cårå - ᭙

10. Hamedhar Pangandikan Wonten
Sangajenging Pemudha Lan Pelajar

edhar pangandikan wonten sangajenging pelajar ugi wonten tata kramanipun utawi sopan santunipun piyambak katandhingaken kaliyan medhar pangandikan wonten sangajengipun umum, kita kedah nglenggana bilih pemudha lan pelajar punika sawenehing pakempalaning piyantun ingkang intelektual.
Piyamibakipun anggadhahi wawasan sarta pengalaman ingkang wiyar, pramila punika wonten salebeting ngaturaken materi utawi isi wedharing pangandikan kedah kajumbuhaken kaliyan piyambakipun.
Prayogi kataliti punapa ingkang dipun kajengaken.
Basa ingkang kaginakaken prayogi ngginakaken basa Indonesia / Jawi, langkung sae malih manawi dipun selingi kaliyan tembung - tembung ilmiah utawi tembung - tembung manca.
Pokokipun ingkang gampil katampi dening pamyarsa.
Saged dipun selani guyonan ingkang asipat remaja, utawi guyonan seks (nanging sampun ngantos lekoh sanget).
Bab punika badhe nggiyataken supados piyambakipun nggatosaken wedharing pangandikan kita.
Prayogi dipun singkiri pangandikan ingkang asipat mojokaken piyambakipun.
Enget, umumipun pemudha utawi pelajar punika anggadhahi watak ingkang gampil kacocok raosipun engga kebrongot kanepsonipun.
Kosok wangsulipun kita maringi pujian / pangalembana lan daya greged sahengga piyambakipun nggatosaken lan kasengsem ingkang kita wedharaken.
Prayogi kabudidayá isi wedharing pangandikan ingkang kita andharaken mboten nyulayani pamanggihing piyambakipun utawi mrosotaken pribadinipun.


Kapethik saking : Tuladha Panatacara Lan Tanggap Wacana Basa Jawi,
Karakit dening : Purwadi

 kds penutup
wangsul-manginggil

вулкан игровые автоматы играть бесплатно без регистрациилучшие сковороды с антипригарным покрытиемкернес никас

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7372128
  Hari ini     :  Hari ini :431
  Kemarin     :  Kemarin :881
  Minggu ini   :  Minggu ini :288
  Bulan ini   :  Bulan ini :21070
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 30

Kontak Admin.

email-kidemang