25. Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun Panampi Pasrah Lamaran

anthi trewaca cetha atur panampi saking panjenenganipun
Bp ___________ minangkã sulih saliranipun ingkang hamengku gati, ingkang salajengipun dipun wonteni paniti priksa sarana ingkang kapasrahaken saha kaleksanakaken

 
Pranåtå Cårå - ᭙

25. Tuladha Aturipun Panatacara Sasampunipun
Panampi Pasrah Lamaran

anthi trewaca cetha atur panampi saking panjenenganipun
Bp ___________ minangkã sulih saliranipun ingkang hamengku gati, ingkang salajengipun dipun wonteni paniti priksa sarana ingkang kapasrahaken saha kaleksanakaken paragan saking duta saraya (ingkang pasrah) dhumateng panampi pasrah, ujuding arta miwah jene salajengipun kaaturaken dhumateng ingkang mengku gati,
kaleksananing sedya kasumanggakaken.


Kapethik saking : Tuladha Jangkep Kagem Para Panata Adicara
Rinakit dening : Soenarwan Hadi Poernomo, Latimin Winoto Adi

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx brokerсковородадепутат лобановский

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

7338903
  Hari ini     :  Hari ini :988
  Kemarin     :  Kemarin :1150
  Minggu ini   :  Minggu ini :1947
  Bulan ini   :  Bulan ini :24348
Kunjungan Tertinggi
08-21-2016 : 1963
Online : 49

Kontak Admin.

email-kidemang