header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
Ien Warastuti
20 May 2015 9:35 AM Isi Pesan # 125
Lokasi : Temanggung

matur nuwun sanget, blog punika migunani sanget dhumateng kula.
Ammy Cleopatrazhye
19 May 2015 15:33 PM Isi Pesan # 122
Lokasi : kediri - Indonesia

Bermafaat banget apalagi buat ak yg bukan org asli jawa tp hidup ditengah2 kebudayaan jawa...
trimakasih ki demang....
budi waluyo
19 May 2015 12:58 PM Isi Pesan # 120
Lokasi : bandung

Smile yen tan ana ananIra mesti tan ana ing dumadi
Ki Ronggo
19 May 2015 0:37 AM Isi Pesan # 119
Lokasi : Semarang

Matur nuwun, sae sanget lan lengkap
Ki Suro
18 May 2015 11:05 AM Isi Pesan # 118
Lokasi : Semarang

Sugeng pepanggihanKi Demang, kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sampun paring seserepan dumateng kula babagan kabudayan jawi ingkang kalangkung agung punika
Sita Hariesta
17 May 2015 8:59 AM Isi Pesan # 116
Lokasi : Weleri-Kendal

Maturnuwun Bapa, seratan punika saged dados referensi kula anggenipun sinau basa Jawi.. Mugi-mugi saged migunani tumrap kula twin kita sedaya. Basa Jawa KUNCARA ! Smile
KUWAT
16 May 2015 15:10 PM Isi Pesan # 115
Lokasi : TAMBUN , BEKASI

MUGI-MUGI DADOS NGURI-URI KABUDAYAN JAWI INGKANG LUHUR
Edi Paminto
14 May 2015 22:10 PM Isi Pesan # 114
Lokasi : Bekasi

Situs menika sanget mumpangati.
Sukirman
13 May 2015 21:54 PM Isi Pesan # 113
Lokasi : Kulonprogo

Mugi-mugi situs menika tansah lestari mumpangati kagem sesami.
Sri Nugroho Barnito
12 May 2015 18:45 PM Isi Pesan # 112
Lokasi : Tulungagung, Jatim

Very Happy matur sembahnuwun atas ilmu Jawi nipun ingkang adhi luhung sanget, mugi mugi para generasi penerus tansah semangat sinau wonten sites meniko, amin.
Muhammad Anas
11 May 2015 8:44 AM Isi Pesan # 109
Lokasi : Pasuruan Jatim

matur nuwun piwulangipun
satriyo
08 May 2015 23:32 PM Isi Pesan # 108
Lokasi : tulungagung

urun rembag menawi woten kawruh padhuwungan ki demang.nuwun saestu situs meniko sae sanget mugi2 lestari kawruh jawi meniko
satriyo
08 May 2015 23:13 PM Isi Pesan # 107
Lokasi : tulungagung

matur nuwun piwulangipun mugi2 saget migunani dumateng kulo kaliyan rencang2 sedoyo
Widodo Adi Sasongko
06 May 2015 9:08 AM Isi Pesan # 103
Lokasi : Salatiga-Indonesia

Kula nuwun, mugi kepareng kula lumebet ing situs Ki Demang.
subaedi
06 May 2015 9:02 AM Isi Pesan # 102
Lokasi : kendal - jawatengah

matur suwun kidemang sugeng rahayu Laughing
joko dwiatmojo
05 May 2015 22:06 PM Isi Pesan # 99
Lokasi : cilegon - indonesia

ijin maos
kastowo
05 May 2015 18:48 PM Isi Pesan # 98
Lokasi : jatilawang,pucakwangi,pati, jateng

sangat membantu, tolong diunggah materi serba-serbi basa jawa ( cangkriman, jarwodhosok, tembang, tembung, DLL). suwun
Budi Sugito
05 May 2015 10:10 AM Isi Pesan # 97
Lokasi : Suruh Semarang

Very Happy Mbok bilih kepareng, mbok dipun tambah dagelan saking Djunedi, Ki. Matur nuwun

Achmad J
04 May 2015 13:56 PM Isi Pesan # 95
Lokasi : Kediri

Web niki sae sanget. Kulo namung kepengen yen Aksara Jawa menika saged gesang maleh lan saged ditrapaken minangka tulisan ing margo/dalan lan toko-toko utawi bangunan2 lintunipun. Supados saged nguri2 budaya ugi sarana daya tarik wisata Jawa kagem turis luar daerah ugi mancanegara.
arif suryanto
03 May 2015 16:00 PM Isi Pesan # 94
Lokasi : jakarta

Matur nuhun sanget ki situs puniko bermanfaat sanget kagem kulo
[Halaman Pertama] ... [13] [14] [15] [16] [17]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 343 pesan
Pengunjung Online : 1 user online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang