header-buku-tamu2

Data Buku Tamu :  
Mengisi Buku Tamu
 
   
Darmadi Prasojo
31 Oct 2016 22:22 PM Isi Pesan # 423
Lokasi : wonosobo

Web ki-demang.com saged dados pandom sedaya sutresna kabudayan jawi. Isinipun pepak lan jangkep, mugi budaya jawi saged lestantun lan ngrembaka dumugi jaman mbenjang.
Very Happy Very Happy
Yayan Sudaryana
29 Oct 2016 8:02 AM Isi Pesan # 421
Lokasi : Garut

Very Happy sangat bermanfaat, terima kasih ki demang. salam kenal dan sukses dgn web nya
SUPRIYO
26 Oct 2016 20:44 PM Isi Pesan # 420
Lokasi : Jombang Jawa Timur

Matur nuwun sanget dhumateng Ki Demang ingkang sampun paring ngilmu lan panglipur dhumateng kul
o,mugi-mugi Ki Demang angsal karaharjan ingkang kathah sanget....
Medi Rahkmi wangi
10 Oct 2016 14:51 PM Isi Pesan # 418
Lokasi : Yogyakarta

matur nuwun, sampun pikantuk seserepan ingkang migunani, hanambahi pepaking kaweruh kulo
Karman
30 Sep 2016 13:50 PM Isi Pesan # 417
Lokasi : Mangkutana,Sulsel

Matur nembah nuwun sanget amargi saget kangge panglipur menggah mari kangen ing Njawi.
vellita nadya
29 Sep 2016 4:12 AM Isi Pesan # 416
Lokasi : cilacap-jawa tengah

puji syukur kulo aturaken bilih kulo angasal tambah ngilmu lan panglipur,matur nuwun kagem ki demang, mugi ki demang kaparingan karaharjan.
Aslar, S.S.
27 Sep 2016 7:49 AM Isi Pesan # 415
Lokasi : Boyolali

Nyuwun pangapunten, kula sampun kathah ngundhuh seratan-seratan saking Ki Demang Sokawaten, namung nembe menika kula matur. Nyuwun duka, niatan kula namung kangge sinau babagan budaya Jawi, mboten wonten tujuan sanes... sepisan malih nyuwun idi palilahipun lan ngaturaken agenging panuwun.

Kula Aslar, S.S. Guru basa Jawi saking MTs Negeri Teras, Kabupaten Boyolali.
Pudwiyanto
26 Sep 2016 12:22 PM Isi Pesan # 414
Lokasi : Ngawi-Jawa Timur

Maturnuwun sanget, kathah ngelmu ingkang saged kula sinau lumantar web menika. Mugi tansah lestantun lan sansaya ngrembaka
Purbodjati, Dr., M. S.
24 Sep 2016 9:43 AM Isi Pesan # 412
Lokasi : Magetan-Jawa Timur-Indonesia

Rahayu, Om Swati Astu, Namo Budhaya, Wilujeng Pepanggihan, Asw., Merdeka!!!
Nyuwun lumebering sih kadarman Ki Demang ndherek nimbo seserapan Gunging Budhoyo Jowo.
Nuwun.
Rahayu!!!
pudi utomo
15 Sep 2016 2:28 AM Isi Pesan # 410
Lokasi : madiun Indonesia

puji syukur kulo aturaken bilih kulo angasal tambah ngilmu lan panglipur,
matur nuwun kagem ki demang, mugi ki demang kaparingan karaharjan,
budi prabowo
14 Sep 2016 7:58 AM Isi Pesan # 409
Lokasi : Solo - Indonesia

Sae sanget, matur nuwun awit saking seratan panjenengan ingkang sanget migunani tumrap kula, mugi Gusti tansah mberkahi panjenengan sakulawangsa, nuwun
feni armiasari
13 Sep 2016 9:50 AM Isi Pesan # 408
Lokasi : tangerang indonesia

Assalamualaikum
Cara ngitung hari baik tanggal pernikahan gmna ya ki
Makasih sebelumnya
thewidjaja
13 Sep 2016 9:10 AM Isi Pesan # 407
Lokasi : Banjarmasin-Indonesia

Sugeng tepang Bapak/Ibu Pengasuh redaksi ki demang...

Kulo usul...ing situs ki-demang ko dereng wonten alamat lengkap redaksi...?

Miturut kulo, ing jaman sapuniko... sanget2 penting kangge nepangaken sedoyo "budaya" jawi kang "adiluhung" ing alam "mampir" ngombe puniko... amargi alam donya sapuniko sampun sae kangge ngeleresaken unen2 ingkang mboten samestinipun...

Nah usul kulo puniko, mbandingaken kalihan boso "inggris", laman "search" google ingkang mendunia amargo "mboten" ragu/gamang anggene nepangaken jatining saliro piyambak...

Nikulah wau usul minangka ngajak, moggo sami2 paring margi "gampang" kagem sedoyo tetamu ing tlatah njawi ingkang ayem tentrem puniko...

Nuwun

Salam budoyo
http://kolamzusu.blogspot.com
Bambang PM
06 Sep 2016 20:50 PM Isi Pesan # 405
Lokasi : Tulungagung Jatim Indonesia

Ndherek nyemak....ugi nyuwun palilah nyesep kawruh kanthi nyimpen berkan. Nuwun
Priyo
02 Sep 2016 7:35 AM Isi Pesan # 404
Lokasi : Jakarta

Matur nuwun, kerso paring piwulang kabudayan jawi.
Rahayu.....Rahayu... Rahayu.....
prawiro
25 Aug 2016 16:02 PM Isi Pesan # 402
Lokasi : tangerang

kang Demang,
kok mboten saget donlot macapat, wonten menopo kang.
Nyuwun pitedah ipun amargi kulo remen isi nipun tembang ingkang nyumerepi radosan tiang gesang.
nyuwun sewu menawi klentu panggenanipun nyerat amargi mboten faseh boso jawi.
Emi Sumarno
20 Aug 2016 21:50 PM Isi Pesan # 401
Lokasi : Jakarta

Kula remen sanget maca cerkakipun. Dipuntunggu updateanipun kaliyan fanpageipun. Matur suwun.
Arie Wibowo
15 Aug 2016 13:37 PM Isi Pesan # 400
Lokasi : Bandung - Indonesia

Hatur nuhun ki-demang.com kanggo info weton sangat membantu. Semoga semakin maju dan berkembang ki-demang.com.
Agus Ilhamy
14 Aug 2016 14:22 PM Isi Pesan # 399
Lokasi : MALANG

Maturnuwun...
kami bisa berkunjung di ki-demang.com. semoga menambah wawasan tentang budaya jawa, sebagai warisan dari leluhur.
aamiin.
Hari
06 Aug 2016 9:03 AM Isi Pesan # 397
Lokasi : Karawang

Nuwun sewu Ki..ndherek ngangsu kawruh ing Padepokanipun Ki-Demang.
Saestu mongkog ing manah amenangi taksih kathah para kadang ingkang setya tuhu memetri kabudayan Jawi.
[Halaman Pertama] ... [1] [2] [3] [4] [5] ... [Halaman Terakhir]
Pengunjung Online
Jumlah pengunjung / pesan seluruhnya : 343 pesan
Pengunjung Online : 2 users online
Pengunjung Online terbanyak : 8 hidup 14 Aug 2016 12:15 PM

 
Kembali ke : ki-demang.com

footer_kidemang