Parama Sastra Jawa - ᭵
(01) - A. Tembung Lingga lan Andahan

aTêmbung Linggå
Inggíh punika têmbung íngkang dèrèng éwah sakíng aslinipún:
- tulis, turu, tuku.
Têmbung Andahan

(02) - B. Bab Rimbag (Kedadosanipun Tembung)


 RRimbag jinisipûn kathah sangêt.
1. Rimbag Tanduk:
punika t
êmbúng ingkang angsal atêr atêr anuswara (suwara irung): m, ng, n, ny.

(03) - C. Ater ater, panambang, seselan lan tegesipun.

WWisésana inggih punika tembung tembung ingkang angsal panambang "an".
01. Entan éntan kados : gunungan, pasaran, kalèn.
02. Pirantos kanggé : kukusan, garisan, ayakan.

(04) - Bab II - Ukara Lan Pangudhalipun.


IIngkang dipun wastani ukara inggih punika rerangkèning tembung sawatawis ingkang saged mujudaken / nglahiraken gagasanipun tiyang.
A. Péranganipun ukara:

(05) - B. Warni warnining Ukara


MI. Miturut Pandapukipun, Ukara, wonten:
1. Ukara genep (ukara lamba).
2. Ukara boten genep (ukara gothang).
3. Ukara rangkep (ukara majemuk).

(06) - II. Ukara Miturut Suraosipun


MMiturut suraosipun ukara kapérang:
a. ukara carios (carita)
b. ukara pitakèn
c. ukara pakèn (pakon)

(07) - Bab III - Panyilahing Tembung (Jinising Tembung)

JA. Jinising tembung kalarasaken kaliyan basa manca.
1. Tembung Kriya (Verb);
sadaya tembung ingkang nerangaken tumindak padamelan:
nulis, mucal, nyawang, lan sapanunggilanipun.

(08) - Bab IV - Panyeratipun Basa Jawi Mawi Aksara Latin

PA. Panganggènipun Aksara Ageng:
1. Kanggé nyerat irah - irahan (bab).
2. Aksara ing wiwitaning ukara.
3. Kanggé nyerat nama mandiri.

(09) - Bab V - Unggah Ungguhing Basa

KA. Katrangan:
Basa Jawi punika pepak sanget, ngantos tiyang manca manawi badhé nyinau basa Jawi asring rumaos kewalahan, amargi saking kathahing sinonim tembung Jawi, caranipun

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8516157
  Hari ini     :  Hari ini :393
  Kemarin     :  Kemarin :1167
  Minggu ini   :  Minggu ini :4020
  Bulan ini   :  Bulan ini :29008
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 9

Kontak Admin.

email-kidemang