Pasinaón Carakan - 

 

03. Katêrangan Aksårå Pasangan (#1)


Aksårå nglêgênå ingkang dipún pasangi aksårå pasangan ndadósakên aksårå nglêgênå mênikå "mati".
Wangún aksårå pasangan wóntên 3 warni :
1. Aksårå Pasangan ingkang wangúnipun sami kaliyan aksårå nglêgênå, dipún sêrat ing ngangdhapipún aksårå nglêgêna ingkang dipún pasangi :
04-nglegena-ra14-nglegena-ya17-nglegena-ga20-nglegena-nga
04-pasangan-ra14-pasangan-ya17-pasangan-ga20-pasangan-nga

Conto :
 ngajak rana
 papan rame
 anak yaga
 ngidak yuyu
 nyekel gada
 nekak gulu
 sregep ngaji
 jajan ngiras

2. Aksårå pasangan ingkang wangúnipún saking póthólan / pérangan saking aksåra nglêgênå :
01-nglegena-ha08-nglegena-sa11-nglegena-pa
01-pasangan-ha08-pasangan-sa11-pasangan-pa

05-nglegena-ka07-nglegena-ta10-nglegena-la
05-pasangan-ka07-pasangan-ta10-pasangan-la
Aksårå pasangan hå - så - på, dipún sêrat ing sak wingkingipún aksårå nglêgênå ingkang dipún pasangi,
Conto :
 kulit ayam
 nuthul upa
 anak sapi
 ngarit suket
 anak putu
Pasangan kå , tå , lå dipún sêrat ing sak ngandhapipún aksårå nglêgênå ingkang dipún pasangi,
Conto :
 nuthuk kadhal
 mangan kacang
 ngiris timun
 nyekel tahu
 anak lanang
 iwak lele
Pasangan kå , tå , lå wangúnipún malíh wêtah bilíh pikantúk sandhangan suku, cåkrå, utawi péngkal,
Conto :
 mangan kupat
᭴ adus kramas
 nguwot kreteg
 bapak kyai
᭵ kulak trasi
 mapan turu

 kds penutup
wangsul-manginggil

888 casino онлайнкак выбрать чугунную сковородуtopodin отзывы

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

1002800
  Hari ini     :  Hari ini :1173
  Kemarin     :  Kemarin :1696
  Minggu ini   :  Minggu ini :7134
  Bulan ini   :  Bulan ini :36669
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 20

Kontak Admin.

email-kidemang