Pasinaón Carakan - 

 

06. Sandhangan Wiyanjånå lan Panjingan


S
Sandhangan Wyanjånå wóntên 3 (tigå) : Cåkrå, Kêrêt lan Péngkal.

 

1. Sandhangan Cåkrå :
01-cakra02-cakra02

 

Sandhangan Cåkrå, dipun sêrat ing sak-ngandhapipún aksårå nglêgêna ingkang dipún sandhangi,
Conto :
᭦᭦ putra putri
᭤ ᭐ kreta ambruk
ᮜ᭐ krusak krusek
᭥᭥ grimang griming

 

2. Sandhangan Kêrêt :
14-cakra-keret

 

Dipun sêrat ing sak-ngandhapipún aksårå nglêgênå ingkang dipún pasangi, sandhangan kêrêt mênikå gabungan sandhangan cåkrå kaliyan sandhangan pêpêt , ugi kasêbat cåkrå kêrêt.
Conto :
 drekuku
 trewelu

 

3. Sandhangan Péngkal :

15-pengkal

 

Sandhangan péngkal dadós sulíhipún aksårå rangkêp yå
Conto :
 gebyar
 kepyur
 kopyah
ᮝ grubyug

 

4. Sandhangan Panjingan

Sandhangan panjingan ugi kasêbat Måndå Swårå wóntên 2 (kalih)
Sandhangan Panjingan lå lan Sandhangan Panjingan wå.
Conto :
 klapa
 klebu
 kwaci
 dwi warna
 mangan kwaci

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофетmarier посуда официальный сайтотзывы о seo компаниях

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

9730137
  Hari ini     :  Hari ini :188
  Kemarin     :  Kemarin :1250
  Minggu ini   :  Minggu ini :9096
  Bulan ini   :  Bulan ini :13360
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 18

Kontak Admin.

email-kidemang