Pasinaón Carakan - 

 

 

07. Sandhangan Panyigêging Wåndå


Sigêg têgêsipun mandhêg, wåndå têgêsipun "suku kata", wåndå ingkang dipun sigêg mênikå = mandhêg utawi "mati".

Sandhangan Panyigêging Wåndå wóntên 4 (sêkawan) :

 

1. Sandhangan Wignyan :

27-wignyan

 

Sandhangan Wignyan nggadhahi ayahan dadós sulíhipún sigêg aksårå nglêgêna hå, dipún sêrat wignyan.
Conto :
 munggah gunung
 papah gedhang
Sanes :
 munggah gunung
 papah gedhang

 

2. Sandhangan Layar :

08-sandhangan-layar

 

Sandhangan Layar nggadahi ayahan dadós sulíhipún sigêg aksårå nglêgêna rå, dipún sêrat sigêg rå (layar).
Conto :
 sekar gambuh
 bubar turu
  sega punar
 kembang mawar

 

3. Sandhangan Cêcak :

07-sandhangan-cecak

 

Sandhangan Cêcak nggadhahi ayahan dadós sulíhipún aksårå sigêg ngå, dipún sêrat sigêg ngå (cêcak).
Conto :
 patang puluh
 peteng banget
Sanes :
 sega punar
 kembang mawar
Sandhangan cêcak bilíh dipún sêrat sêsarêngan kaliyan sandhangan wulu , urutan panyeratanipún ing sak wingkingipún sandhangan wulu.
Conto :
 ing wingking
 kucing gering
Sandhangan cêcak bilíh dipún sêrat sêsarêngan kaliyan sandhangan pêpêt , panyêratanipún mlêbêt ing sandhangan pêpêt.
Conto :
 andheng andheng
 unyeng unyeng

 

4. Sandhangan Pangkón :

18-sandhangan-pangkon

 

Aksara nglêgênå ingkang dipún sêrat katambah mawi sandhangan pangkón dadós sigêg utawi "mati".
Conto :
 manuk
 kesed
᭙ prabot

 

Conto Nyerat Sandhangan Panyigeg

01-cakra-praja 02-mancrut
03-grimis 04-nangkring
05-trubus 06-jingkrung
07-kreta 08-krengkangan
09-growong 10-brongsong
11-kreteg 12-kepyakan
13-myiyayeni 14-hyang-narada
15-byar-byaran 16-byuh-byuh
17-adhuh-byung 18-gebyur
 19-kyeyet  20-byomantara
 21-robyong  23-kwali
 24-klapa  25-wegah-susah

 kds penutup
wangsul-manginggil

Вадим Логофет женаинтернет магазин кисти для макияжакласс работа

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

9922621
  Hari ini     :  Hari ini :13
  Kemarin     :  Kemarin :1527
  Minggu ini   :  Minggu ini :2767
  Bulan ini   :  Bulan ini :22246
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 4

Kontak Admin.

email-kidemang