Pasinaón Carakan - 

 

11. Ångkå Jåwå


01-angka-102-angka-203-angka-304-angka-405-angka-506-angka-607-angka-708-angka-809-angka-910-angka-0

10-angka-jawa

2. Panyêratan angkå jåwå dipún sêrat ing têngahipún pådå pangkat.
a. Panyêratan ukuran
  
ambané 4 mètêr
  
jêmbaré 89 mètêr pêsagi
  
amoté 10 litêr
b. Panyêratan wêktu/wêkdal
  
umuré 66 tahún
  
suwéné 5 jam
   
Rêbo, 11 Nopèmbêr 2009
c. Panyêratan ajiníng artå
  
rêgané 100 rupiah
  
bayaré 400 èwu
d. Panyêratan nómêr
 
Dalan Dipónêgóró Nómêr 8
   
Rt 1, Rw 12

 kds penutup
wangsul-manginggil

mfx brokerпосуда для приготовления пищи на костреооо полигон официальный сайт

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

9730059
  Hari ini     :  Hari ini :110
  Kemarin     :  Kemarin :1250
  Minggu ini   :  Minggu ini :9018
  Bulan ini   :  Bulan ini :13282
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 10

Kontak Admin.

email-kidemang