56 Pranata Mangsa

Kanggo ngadhepi kahanan apa wae, leluhur Jawa duweni petung kang cacahe akeh banget. Titikane warna-warna, ana kang  sesambungan karo wektu, neptu dina utawa pasaran, lan gumelare alam. Ana ing tlatah padesan,

 

55 Kearifan Lokal

Ana sub topik sing dipilih ing Kongres Basa Jawa (KBJ) IV taun 2006, yakuwi ‘kearifan lokal’. Ana ing ranah kabudayan, kearifan lokal dadi perangan wigati amarga  caket lan raket karo babagan nilai (values) sing adi (luhur,

 

53 Ndhudhah Sastra Jawa ngenani  Sila-sila ana ing Pancasila

Pancasila lair ana ing dina Jumat Wage tanggal siji sasi Juni taun sewu sangang atus patang puluh lima. Menawa ditlusuri ana ing primbon lan pawukon, tanggal siji Juni sewu sangang atus patang puluh lima  wukune Kuningan,

 

54 Nggugah rasa eling mring Pancasila

Paham kabangsan kang uga diarani nasionalisme wiwit lair ana ing abad rong puluh ing jaman kolonialisme Walanda. Satus taun kapungkur, presise tanggal 20 Mei taun 1908 lair paguyuban kang sinebut Boedi Oetomo (BO).

 

52 Tembang Dolanan  Wonten Satengahing Globalisasi

Wekdal samangke kathah lare ingkang mboten mangertos utawi ngiwakaken lelagon utawi tembang dolanan. Tembang dolanan ing kitha lan saperangan ing tlatah padesan wonten ingkang dipun lirwakaken, amargi kadayan

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

1002793
  Hari ini     :  Hari ini :1103
  Kemarin     :  Kemarin :1696
  Minggu ini   :  Minggu ini :7064
  Bulan ini   :  Bulan ini :36599
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 15

Kontak Admin.

email-kidemang