Puspåwarnå - ᭙

43. Dhalang Cilik: Prelu digembleng ana Pamulangan Seni

Ana jagad pewayangan ana  paraga sing duweni kawasa murba lan masesa wayang, yaiku Ki Dhalang.  Pagelaran  wayang dadi nyenengake, ngangeni, lan ndudut ati amarga kiprahe sang dhalang. Dhalang dadi paraga sing nyawiji karo wayang. Kajaba saka iku dhalang lan wayang  ora bisa dipisahake karo sastra sing dadi paugeraning lakon, blencong, kelir, gedebog, gendhing, gamelan, niyaga,  waranggana, lan liya-liyane.
Ana ing pagelaran wayang, kabeh mau nyawiji  ana sawijining ’taman sari budaya’ sing adi, edhi, lan endah. Lumantar  pewayangan bisa nglairake pagelaran sing bisa ditonton, dirungokake, lan dirasakake. Pagelaran wayang bisa nuwuhake rasa seneng, gembira, ngguyokake, lan banjur bisa nglipur sapa wae sing lagi nandhang susah. Swasana ana pewayangan gumantung karo dhalange. Pepindhane, ’abang-birune’, becik utawa kuciwane jagad pewayangan  gumantung kridhane Ki Dhalang.         
Manut cathetan sing ana, ana ewon dhalang ing tlatah Jawa Tengah sing sumebar ana telung puluh lima kabupaten lan kutha. Kajaba dhalang sepuh  ana dhalang nom-noman sing ana ing  saben tlatah. Malah ana sing bisa disebut isih bocah mula banjur  diarani Si Dhalang Cilik.  Ana ing tlatah Jawa Tengah kacathet ana puluhan dhalang cilik sing onja ana jagad pakeliran. Tinemune ora winates ana ing tlatah Surakarta nanging mrambah lan mrajak wiwit pesisir kulon mengetan, tekan tlatah Semarang, Pati, Rembang, lan liya-liyane. Dhalang cilik uga tinemu ana tlatah Pasundhan lan kutha Jakarta. Ana werna-werna wayang sing diwayangake dening Si Dhalang Cilik, yakuwi wayang purwa,  wayang golek, utawa wayang rupa sato kewan. Ana pulo Bali tinemu dhalang cilik sing nggelar wayang Bali.
Naliti ngrembakane dhalang cilik wektu iki ana unen-unen sing bisa dadi pancatan, yakuwi  ’kacang mangsa ninggal lanjaran’. Tegese akeh dhalang cilik sing lair lan banjur kondhang amarga isih ’tus’ dhalang. Bakate wiwit katon sanadyan umure durung ngancik limang taun. Ana-ana wae ’polahe’ rikala keng ramane lagi ndhalang. Wiwit saka njupuk wayang, ngobahake wayang, nabuh gamelan, utawa gegojegan karo niyagane. 
Bebarengan karo lumakune jaman, dhalang cilik wektu iki ana sing onja, lan ’mumpuni’ mayang.  Carita utawa lakon sing dipentasake jumbuh lan trep karo donyane bocah.  Malah ana dhalang cilik sing  laris ditanggap utawa  kerep pentas bebarengan karo dhalang  sing wis kondhang.
Ngadhepi owah-owahan budaya sing nemah jagad pewayangan, dhalang cilik prelu digembleng ana pamulangan seni. Prelu ana sing mindeng kiprahe dhalang cilik. Para dhalang sing wis kawentar, utawa pakar wayang sing ana ing Institut Seni Indonesia, prelu urun rembug,  mulang wuruk, mrenahake, lan nuntun para dhalang cilik anggone gl mayang. Muga- muga jagad pewayangan dadi luwih apik, adi lan endah, amarga anane dhalang cilik sing wiwit mrajak ing saben tlatah.


Déníng : Ki Sutadi
Pangarså Pêrsatuan Pêdalangan Indonésia Komisariat Jawa Têngah

 kds penutup
wangsul-manginggil

бездепозитный бонус в казинокисти для макияжа наборфото никос

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8535772
  Hari ini     :  Hari ini :748
  Kemarin     :  Kemarin :921
  Minggu ini   :  Minggu ini :1425
  Bulan ini   :  Bulan ini :10947
Kunjungan Tertinggi
04-17-2020 : 6517
Online : 14

Kontak Admin.

email-kidemang