46 Jiwa Merdika Adhedhasar Pancasila

Jiwa merdika bisa dijarwani jiwa kang ora kejiret utawa kebanda dening kahanan. Jiwa merdika duweni surasa yaiku ora kasangsaya dening prekara kang maneka warna. Tuladhane ora kejiret prekara ekonomi, babagan sandhang,

 

45 Hastha Brata kanggo Mbangun Praja

Wektu iki ana tengara obahing jaman kang ngedab-edabi. Ora ana perangan kang kandheg lan mandheg. Kabeh padha obah padha owah. Babagan politik, ekonomi, sosial, seni budaya lan liya-liyane padha owah. Perangan alam,

 

43. Dhalang Cilik: Prelu digembleng ana Pamulangan Seni

Ana jagad pewayangan ana  paraga sing duweni kawasa murba lan masesa wayang, yaiku Ki Dhalang.  Pagelaran  wayang dadi nyenengake, ngangeni, lan ndudut ati amarga kiprahe sang dhalang. Dhalang dadi paraga sing nyawiji

 

44 Gumelare Watak Satriya Abdi Nagara

Ana ing jagad pewayangan, akeh banget paraga kang duweni sesebutan satriya. Dedununge ana ing kasatriyan minangka papan kang mirunggan kanggo para sinatriya. Tuladhane, Sang Wrekudara duweni kasatriyan ana ing

 

42. Wayang Wóng prêlu Magitå-gitå Cancút Taliwåndå

Dumadiné sêni ånå ing kabudayan Jåwå wús lumaku wiwít jaman kawuri nganti têkan wêktu iki.
Babagan sêni pancèn orå bisa dipisahaké karo kabudayan.
Lumakuné sêni ånå têngahíng bêbrayan mratandhani

 

Kaca Ngajeng

IKON KIDEMANG 2016 A

 
ikon-penanggalan
ikon-piwulang-kautaman
ikon-puspawarna
 ikon-pasinaon
 ikon-referensi
 ikon-naskah-kuno
 ikon-cerkak
 ikon-kesenian
 ikon-galeria
 ikon-kendhang
 ikon-lelagon
 ikon-resep-masakan
 ikon-download

Link Sutresna Jawa

kongres-bahasa-jawa
candi-diy-jateng
sejarah-medang

    Jumlah Pengunjung

8512007
  Hari ini     :  Hari ini :146
  Kemarin     :  Kemarin :1264
  Minggu ini   :  Minggu ini :146
  Bulan ini   :  Bulan ini :24858
Kunjungan Tertinggi
04-18-2020 : 6517
Online : 10

Kontak Admin.

email-kidemang